Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2011

Trnava - Katedrála sv. Jána Krstiteľa

V Katedrále sv. Jána Krstiteľa ekumenickou modlitbou spolu s trnavským arcibiskupom otvorili Noc kostolov členovia Ekumenickej rady cirkví pôsobiaci v Trnave: Juraj Kohút, kazateľ Cirkvi bratskej, Rastislav Hargaš, evanjelický farár a. v. a generálny vikár Trnavskej arcidiecézy Ladislav Kuna. Na pozvanie rímskokatolíckej cirkvi sa do projektu zapojili aj ďalšie cirkvi, čím sa naplnila požiadavka ekumenického rozmeru Noci kostolov. Katolícka cirkev týmto deklaruje, že je a naďalej chce zostať šíriteľkou medzináboženského dialógu.

Vo úvodnom príhovore prirovnal arcibiskup Noc kostolov k vstupu pastierov do príbytku narodeného Ježiša: „To je tá tradícia, ktorá pokračuje v dnešnej Noci kostolov. Sme pozvaní – všetci ľudia dobrej vôle do Božích príbytkov – to sú katedrály, naše chrámy, kaplnky, pastoračné centrá, modlitebne.“ Počas celej noci bola v katedrále prítomná atmosféra prijatia, otvorenosti a priateľstva.

Katedrálna Noc kostolov sa niesla v umeleckom duchu. S interaktívnym programom pre deti vystúpili Sestry FMA (saleziánky) z Trnavy. Ich šité bábky deti viedli priestorom katedrály až pred oltár, kde našli poklad – cukrovinky s logom podujatia. Kým deti našli poklad, museli prekonať zaujímavé a poučné úlohy, ktoré pre ne sestry pripravili.

Veľký záujem zaznamenala komentovaná prehliadka katedrály Mgr. Michala Žitňanského, PhD. Prvým hudobným číslom bolo zoskupenie okolo známeho bratislavského gitaristu Andreja Hrušku pod názvom H projekt. Formácia používa počítač ako inšpirujúci a neobmedzený nástroj dopĺňajúci živú kapelu (gitara, basgitara, trúbka a bicie nástroje). Vzniká zaujímavá, moderná, pružná improvizovaná hudba plná rytmu, farieb a energie spájajúca štýly ako rock, jazz, r´n´b, funk, d & b, či experimental. Krátkym vstupom - baletným stvárnením piesne Memory od Barbry Streisand - prispeli do kontextu umeleckej noci študenti Súkromného tanečného konzervatória Dušana Nebylu v Trnave. Prvú časť podujatia ukončil prezentáciou Trnavskej arcidiecéznej charity jej riaditeľ PhDr. Boris Hrdý. Nikoľkonásobná zlatá slávica Zuzana Smatanová odspievala v trnavskej katedrále hodinový koncert. Ako povedala Zuzana po koncerte, prostredie chrámu je pre ňu a jej kapelu zaujímavým a charizmatickým miestom pre spievanie. V jej podaní si publikum v závere koncertu s nadšením vypočulo Cohenovu skladbu Hallelujah.

V príspevku reštaurátora Mgr. art. Vladislava Plekaneca zazneli fakty o štvorročnej obnove klenby Katedrály sv. Jána Krstiteľa. Do diskusie sa následne zapojil akademický sochár Otmar Oliva z Velehradu, ktorý realizuje obnovu interiéru katedrály a generálny vikár Trnavskej arcidiecézy Ladislav Kuna. Vladislav Plekanec upozornil, že máme unikátnu príležitosť prežívať reštaurovanie trnavskej katedrály a zároveň zažívať autorský vstup renomovaného výtvarníka Olivu do priestoru tejto historicky a umelecky vzácnej sakrálnej pamiatky. Otmar Oliva potvrdil históriou overený fakt, že reálne možno kostol zásadnejšie meniť nie skôr ako raz za 100 rokov. Oliva prítomným priblížil svoje prebiehajúce práce na obnove liturgického priestoru katedrály. Fotografická dokumentácia je vystavená na paneloch vo vstupnej časti kostola. Ladislav Kuna zožal potlesk publika vyznaním, že chrám je najkrajší vtedy, keď sú v ňom prítomní ľudia.

Pokojným hudobným záverom noci v katedrále bolo vystúpenie Kataríny Koščovej v štýle jazzu, šansónu i folku. Spievala s jej typickým precíteným lyrickým feelingom. Noc kostolov opäť na celodiecéznej úrovni uzavrel trnavský arcibiskup Róbert Bezák autentickým príhovorom, v ktorom pripomenul otvorenosť katolíckej cirkvi všetkým ľuďom a tiež zdôraznil potrebu medziľudského porozumenia.

Sprievodnými aktivitami počas programu v katedrále boli: výstava vizualizácií akademického sochára Otmara Olivu Presbytéria a Krstnej kaplnky katedrály, výstava fotografií Olivovej súčasnej práce pre trnavskú katedrálu, site specific inštalácia „K plnosti“ výtvarníčky Zuzany Branišovej a charitná fotografická výstava „Život a voda“ Trnavskej arcidiecéznej charity a Centra Mak. Prezentačný stolík mal v katedrále Arcibiskupský úrad a Trnavská arcidiecézna charita.

Otvorenie Noci kostolov a záverečný príhovor s arcibiskupovým požehnaním si mohli v priamom prenose pozrieť účastníci podujatia v mnohých chrámoch prostredníctvom telemostu. Program z Katedrály sv. Jána Krstiteľa vysielala v priamom prenose Arcibiskupská internetová televízia ABU TV, Mestská televízia Trnava a česká TV Noe. Počas noci do trnavskej katedrály zavítalo 1600 účastníkov. Noc kostolov chce pripomenúť, že kostol je tu naozaj pre každého. Chce priblížiť širokej verejnosti kresťanstvo ako živú, zaujímavú a modernú vieru, ktorú žijú normálni ľudia.