Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2011

Komárno, Kostol sv.Rozálie

Bol horúci májový deň. Nad mestom neoblomne držalo stráž slnko a spolu so svojou početnou armádou lúčov nútilo obyvateľov Komárna s pokorne sklopeným zrakom vyhľadať čo možno najrýchlejšie útočisko v prostredí svojich domovov. Minulý piatok bol však niečím výnimočný. Deň, pre ktorý je za normálnych okolností príznačný len jediný druh zábavy nachádzajúci svojich priaznivcov najmä medzi mladými ľuďmi sa tento raz niesol v neobyčajnom duchu plnom najrôznejších emócií. Skupine farníkov, ktorým nie je ľahostajný osud božích stánkov od nepamäti dominujúcich v ich rodisku, ležalo na srdci len jediné. Podeliť sa o kus svojho srdca s ostatnými, bez ohľadu na vek, pohlavie, rasu či vierovyznanie, umožniť širokej verejnosti nazrieť do sveta, v ktorom sme si všetci rovní a do ktorého by mnohí za iných okolností azda cestu nikdy nenašli.

Návštevnosť Kostola sv. Rozálie – Kalvárie bola už od úvodných minút prekvapujúco vysoká a to najmä vďaka nedávnemu ukončeniu reštauračných prác na tejto impozantnej stavbe s bohatou históriou. Mnohí kostol zvnútra nikdy nevideli, a tak len uznanlivo, s neskrývaným dojatím a obdivom porovnávali súčasný stav s nedávnou, časom poznačenou podobou kostola na vystavených fotografiách. Tí skôr narodení si v tichosti, ale aj v nekončiacich rozhovoroch so svojimi blížnymi zaspomínali na svoje detské časy, kedy po prvý raz vkročili do „Rozálie“ za sprievodu rodičov či v nej dokonca miništrovali. Ľudia prichádzali zo všetkých strán až do neskorých večerných hodín, aby sa nadýchali tej dokonalej atmosféry spojenia svetského sveta s duchovným, vzdali úctu Bohu ako aj kolosálnemu dielu, ktoré je pýchou nášho mesta a pastvou pre oči. Všetci sa zaujímali o dátum najbližšej bohoslužby podnietení pocitom, ktorý akoby celé roky driemal hlboko v nás všetkých, avšak až s odstupom času nadobudol reálnu podobu.

Vďaka patrí všetkým, ktorým sa s Božou pomocou podarilo vzkriesiť miesto meniace ľudskú dušu. Kiež by mala každá „Noc“ takú veľkú moc!