Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2011

Ešte stále môžete posielať svoje fotografie do súťaže

V príhovore pri otvorení Galérie Trnavskej arcidiecézy koncom apríla 2011 sa trnavský arcibiskup Róbert Bezák vyjadril, že by bol rád, ak by výstava Trnavské kostoly nebola jedinou, ktorú galéria prinesie, ale aby tento priestor aj naďalej slúžil všetkým. Príležitosť na prezentáciu súčasných žijúcich chrámov prichádza s Nocou kostolov, kedy Trnavská arcidiecéza ako jej hlavný organizátor vyhlasuje fotografickú súťaž Noc kostolov mojimi očami. Odmenou pre víťazov bude práve výstava v novej galérii.

Do fotografickej súťaže sa môže zapojiť každý bez obmedzenia veku, kto má k fotografii blízko a zároveň sa zúčastní Noci kostolov v piatok 27. mája od 18. do 24. hodiny. Fotografie v požadovanom formáte treba zaslať do piatku 3. júna 2011 na e-mailovú adresu fotosutaz@nockostolov.sk.

Fotografie je možné doručiť aj poštou napálené na CD alebo DVD . Rozhodujúca je pečiatka pošty. Adresa na doručenie je Arcibiskupský úrad, Ul. Jána Hollého 10, 917 66 Trnava, heslo je fotosúťaž.

Súťažiaci sa môže prihlásiť do jednej z troch kategórií:

1. Seriál zachytávajúci priebeh Noci kostolov. Autor odošle sériu fotografií v maximálnom počte 10 kusov, na ktorých zachytí priebeh Noci kostolov tak, ako ho vnímal. Fotografie môžu pochádzať z interiérov aj exteriérov, musí však z nich byť zjavné, že ide o podujatie Noc kostolov. Posudzovať sa bude celá séria fotografií ako jeden celok.

Sériu fotografií 10 ks zašle autor v požadovanom formáte v spoločnom súbore označenom Priezvisko_Meno autora_číslo kategórie_mesto/obec

Každá z fotografií v súbore bude mať takisto označenie Poradie_Priezvisko_Meno autora_číslo kategórie_mesto/obec.


2. Ľudia Noci kostolov. Najlepší portrét zachytávajúci osobu alebo osoby aktívne zúčastnené na podujatí (v pohybe, v činnosti a podobne). Maximálny počet odoslaných fotografií je 3 ks. Fotografie by mali zachytávať účastníkov podujatia Noc kostolov a malo by z nich byť zrejmé, že ide o toto podujatie. Portréty môžu byť aj skupinové. Posudzovať sa budú jednotlivé fotografie.

Fotografie v maximálnom počte 3 ks zašle autor v požadovanom formáte v spoločnom súbore označenom Priezvisko_Meno autora_číslo kategórie_mesto/obec

Každá z fotografií v súbore bude mať takisto označenie Poradie_Priezvisko Meno autora_číslo kategórie_mesto/obec.


3. Najkrajší kostol. V tejto kategórii autor zachytí na sérii 6 fotografií jeden zo zúčastnených kostolov. Z fotografií by malo byť zrejmé, že ide o podujatie Noc kostolov. Všetky musia zachytávať jeden kostol a mali by vypovedať o tom, prečo autor považuje práve tento kostol za najkrajší.

Posudzovať sa bude séria fotografií ako jeden celok.

Sériu fotografií 6 ks zašle autor v požadovanom formáte v spoločnom súbore označenom Priezvisko Meno autora_číslo kategórie_mesto/obec

Každá z fotografií v súbore bude mať takisto označenie Poradie_Priezvisko Meno autora_číslo kategórie_mesto/obec

Parametre pre súťažné fotografie sú nasledovné: formát 20x30 cm / 300 dpi, 8bit RGB, JPG uncompressed.

Do záverečného hodnotenia postúpia tie práce, ktoré spĺňajú uvedené kritériá. Spolu s fotografiami zašle súťažiaci vyplnený formulár, ktorý nájde na stránke www.nockostolov.sk, v ktorom uvedie svoje meno, presnú adresu, telefonický a e-mailový kontakt, vek a kategóriu, do ktorej sa prihlasuje.

Každá kategória bude mať troch víťazov. Všetci ocenení dostanú možnosť vystaviť svoje fotografie na spoločnej výstave v Galérii Trnavskej arcidiecézy.

Fotografie budú hodnotiť fotografi Michal Fulier a Andrej Lojan.

Výsledky súťaže budú zverejnené vo štvrtok 9. júna 2011 na webových stránkach www.nockostolov.sk a www.abu.sk.


Michal Fulier sa narodil sa v roku 1981 v Trenčíne. Žije a pracuje v Bratislave. Študoval na stavebnej fakulte a neskôr v roku 2003 úspešne zložil štátnu skúšku z filozofie na vysokej škole v Nitre. Od roku 2006 sa živí fotografiou, grafickým dizajnom, ako kameraman a asistent réžie sa zúčastňuje na natáčaní dokumentárnych filmov. Spolupracuje so Slovenskou katolíckou charitou.

Medzi jeho projekty patrí dokumentárny súbor o lekároch dobrovoľníkoch pracujúcich s HIV-pozitívnymi pacientami v Ugande alebo súbor o jednom z mála kresťanských ostrovov v inak moslimskej Indonézii. Zaujímajú ho témy ako emancipácia a postavenie ženy v spoločnosti, hľadanie identity jednotlivca v náboženstvách, kultúra veľých miest a jej dosah na človeka. Momentálne pracuje so svojím fotoaparátom vo viacerých utečeneckých zariadeniach na Slovensku.

V súťaži International Photo Awards 2010 získal čestné uznanie za súbor z Indonézie a za cyklus 'Cigáni medzi cigánmi'. Od roku 2009 je členom fotografickej skupiny Rovnými nohami.


Andrej Lojan narodil sa v roku 1979 v Snine. Fotografii sa venuje od roku 2001, kedy vstúpil do misijno-rehoľnej Spoločnosti Božieho Slova. Popri štúdiu teológie vo formačnom dome v Bratislave pôsobil aj v seminárskom časopise Mladý misionár ako fotograf, grafik a šéfredaktor. V súčasnosti pracuje ako výpomocný duchovný vo farnosti Nitra-Kalvária a jeho fotografie odzrkadľujú jeho pastoračné pôsobenie. Vo svojej fotografickej tvorbe chce naďalej spracovavať vnímanie skutočných hodnôt, Boha a témy, týkajúce sa sociálnych otázok na celom svete. (podľa www.phosphotos.sk)

Štatút súťaže nájdete tu.
Formulár súťaže je k dispozícii tu.