Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2011

Rišňovce, Kostol Najsvätejšej Trojice

Noc kostolov sme začínali sv. omšou, po ktorej bolo vystúpenie detí, s ktorými prišli rodičia, starí rodičia, súrodenci. Preto návštevnosť počas prvej hodiny bola najvyššia. Po vystúpení bola predstavená história kostola. Deti sa presunuli von pred kostol do parku, kde bolo občerstvenie a deti kreslili kriedami na dlažbu. Priebežne si rodičia pozerali vystavene kresby detí na tému rišňovský kostol. Rozprávaním spomienok najstaršieho Rišňovčana sa začalo posvätenie zvonu a následné slávnostné rozozvučanie.
Ďalším bodom programu bolo vystúpenie našich detí, ktoré zahrali divadelné predstavenie. Priebežne s oboznámením prítomných s históriou a staviteľom organu prebiehala i prehliadka najvyššej časti kostola - kostolnej veže s prehliadkou zvonov. Veľký záujem ľudí bol hlavne pri vysvetľovaní používania cirkevno-liturgických predmetov. Nie každý totiž vedel, kedy kde a aké predmety sa používajú pri slávení sv. omše.
Postupy pri výrobe omšového vína a následná degustácia zaujala nielen staršiu generáciu. V závere Noci kostolov sme sa započúvali do slov žalmistu a gregoriánskych piesní, ktoré zneli z historickej kazateľnice. Následné požehnanie ukončilo vydarenú akciu. Ohlasy v dedine boli veľmi dobré, k čomu prispel i kňaz svojim postojom a propagáciou danej akcie. Vážili sme si i návštevníkov z okolitých obci, ktorí tiež vyjadrili uznanie.

FOTO: Katarína Ziburová