Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2011

Hlohovec, Kostol sv. Ducha a Kostol sv. Michala Archanjela

Oba naše chrámy v Hlohovci boli sprístupnené verejnosti. Koordinátorom pre hlohovecký dekanát bol Richard Malár, pre farský kostol Martin Takács a jeho tím zo spoločenstva Lachaj Roi a pre Kostolík Ducha Svätého Miladka Ulíková a jej pomocníci zo Združenia mariánskej mládeže, ktorí všetko pripravovali.

Ešte pred vypuknutím tejto akcie sa preniesla monštrancia do Kaplnky sv. Anny, kde sa konala adorácia. O 18.00 sa rozozvučali zvony a všetkým prítomným sa prihovoril dekan Marek Jesenák, hlavný organizátor tohto projektu. Po ňom si kaplán, mládež a deti pripravili tanečné vystúpenie Benedicat. Nasledoval výklad z histórie nášho chrámu, ktorý odprezentoval Jozef Urminský, riaditeľ vlastivedného múzea. Koncert nášho farského spevokolu pod vedením Eugena Lederleitnera bol ako vždy veľmi krásny a perfektne pripravený. Neskôr sa dostali k slovu členovia spoločenstiev našej farnosti, ktorých je tu veľmi veľa a porozprávali, ako to v ich spoločenstve funguje. Potom nasledoval ďalší hudobný zážitok, tentoraz v podaní spevokolu pri františkánskom kláštore a koncert gospelovej kapely OFM. Na záver programu udelil dekan všetkým prítomným požehnanie so Sviatosťou Oltárnou.

V Špitáliku mal o 18.00 hod. príhovor kaplán Ľudovít Kubán. Po ňom vystúpili Mladí huslisti a Hviezdičky z Červeníka. Na svoje si prišli aj tí najmenší, pre ktorých bol pripravený zábavný program. Nasledoval historický výklad, ktorý pre chorobu Ferka Kadlečíka skvelo zvládla Miladka Ulíková. Asi najlepším programom bolo tanečné divadlo z Nitry, ktoré si pripravilo predstavenie Príbeh stvorenia. Všetkých zaujal naozaj dokonalý výkon po divadelnej i technickej stránke, pretože celé vystúpenie bolo sprevádzané špeciálnymi svetelnými efektmi. Okolo 22. hodine však čakalo tých, ktorí sa chystali pozerať film Bella pod hviezdami, nemilé prekvapenie v podobe silnej búrky a dažďa a tak sa museli presunúť do Mariánskej sály. Návštevníci mohli navštíviť farskú knižnicu a pozrieť si vzácne listiny, ako aj navštíviť farské múzeum. Skvelú atmosféru navodila skupina Priatelia z Leopoldova svojím mixom rôznych žánrov. Vyvrcholením Noci kostolov bola svätá omša, ktorú celebroval vdp. Marián Bér, prefekt kňazského seminára, ktorý u nás pôsobil. Svätú omšu obetoval za študentov, ktorí maturujú, alebo majú skúšky či štátnice. Zameral sa na stať z evanjelia, kde Ježiš nenazýva apoštolov sluhami ale priateľmi. Každý z nás má nejaké vzťahy s inými. Aj apoštoli si uvedomili, aký im dal Ježiš vzácny dar. Aj my môžeme vytvárať priateľstvo s Ježišom, ak budeme zachovávať Jeho prikázania, ale nie z donútenia, ale z lásky. Veď aj pre toho, koho máme radi, by sme urobili všetko z lásky. Celú homíliu sprevádzal veselý štýl celebranta, čím vyčaril mnoho úsmevov na tvárach veriacich, ktorých tam bolo hojne. Jožko Púček spestril sv. omšu hrou na gitare. Na záver sa prefekt poďakoval za možnosť opäť byť v našej farnosti, a poprosil nás o modlitby za duchovné povolania.


Myslím, že táto akcia dopadla pri svojom debute veľmi dobre. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali na jej prípravách: naši duchovní otcovia, mládež našej farnosti, pán kostolník, všetci, ktorí napiekli mnohé dobroty, účinkujúci, Mestská polícia, sponzori projektu Noc kostolov a všetci tí, ktorí sa prišli pozrieť. Ale najväčšia vďaka patrí nášmu Nebeskému Otcovi, ktorý toto dielo požehnal a dúfame, že sa Noc kostolov osvedčí aj do budúcich rokov. Veď kostol je naozaj chrámom Božím, kde sa každý deň deje dačo úžasné – stretnutie so živým Kristom!