Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2011

Komárno, Kostol sv.Ondreja

Dňa 27. mája v rámci projektu Noc kostolov sme sa snažili v komárňanskom farskom kostole sv. Ondreja priblížiť návštevníkom dôležitosť sakrálneho priestoru a skrze neho aj Ježiša Krista, Svetlo sveta. Po uvítacích slovách trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka nasledovali dve prednášky - v prvej sme počúvali profesora Kránitza Mihálya z Budapešti o svetle, ktoré je potrebné pre človeka. Predstavil nám široké spektrum biblických výpovedí o svetle, reflektujúc aj liturgiu a spiritualitu.

V druhej prednáške sa nám prihovoril Zoltán Fóthy, farár zo Šamorína, ktorý pomocou pestrej vizuálnej prezentácie nás voviedol do teológie kostola ako sakrálneho priestoru, ktorý je symbolom životodarného spoločenstva medzi Bohom a človekom. V nasledujúcich programoch dostal priestor tanec a spev. Študenti dramatického krúžku gymnázia Ľ. J. Šuleka energickým a nadšeným vystúpením potešili návštevníkov kostola. Nasledujúca prezentácia o živote sv. Františka z Assisi opäť dojímavým spôsobom oslovila obecenstvo. Posledným programom noci bola modlitba a spevy z Taizé, v ktorej mladšia a staršia generácia spolu ďakovali Pánu Bohu a za túto noc a vyprosovali požehnanie pre každého obyvateľa mesta Komárno.

Na prvý pohľad sa azda nezdalo, že táto noc bola viac ako len dobre zorganizovaným podujatím, ale zmeny srdca pomaly dozrievajú v nás. V túto noc sme mohli cítiť, že sa niečo začalo… niečo, čo môže viesť k niečomu väčšiemu. K niečomu, čo v Komárne povzbudí kresťanskú mládež k otvorenosti ku Kristovi, Cirkvi a farnosti.